VEDLIKEHOLD AV GARASJEPORTER

For å opprettholde garantien på porten din er det viktig med riktig pleie og vedlikehold av garasjeporten din.

Rett etter installasjon:

Skyll porten/vinduene med vann for deretter å vaske den med en svamp med mild sepe og vann. Vask både utvendig og innvendig. Husk mellom seksjonene. Påfør voks, helst caravanvoks. Denne beskytter portens overflate på samme måte som med bilen og gjør vedlikeholdet enda lettere.

Hver 3 måned:

Skyll porten/vinduene med vann for deretter å vaske den med en svamp med mild sepe og vann. Vask både utvendig og innvendig. Husk mellom seksjonene. Om vinteren bør porten vaskes oftere pga salt fra vei og biler.

Hvert år:

Smør alle bevegelige beslagdeler med White Grease eller lignede. Smør godt i hengsler/skinner og fjærene. Kjør porten opp og ned ett par ganger så Greasen fordeler seg. Etterse fjærene/wire og beslag for tegn til slitasje. Se over at alle skruer og mutre er som de skal. Kontroller wire at disse ikke ”fliser” – kontroller alle fester mot gulv, tak og vegger.

OBS! Unngå kontakt med fjærene da de er under stort trykk. Spray mye white grease eller fett på fjærene, slik at de blir lydløse under bruk. White Grease eller fett PÅFØRES NÅR PORTEN STÅR OPPE - da er det minst spenn på fjærene. Smør inn gummipakning/plastpakkning mellom seksjonene under og på sidene med vaselin eller lignende.


VEDLIKEHOLD AV PORTÅPNER

Dersom portåpneren er installert i henhold til den medfølgende monteringsanvisningen skal portåpneren fungere problemfritt med minimalt vedlikehold.

Generelt vedlikehold:

Sikkerhetsreverseringen testes minst en gang pr. måned. Foreta eventuelle nødvendige justeringer. Garasjeporten må fungere tilfredsstillende for at portåpneren skal ha optimale arbeidsforhold. Følg veiledningen i monteringsanvisningen.


PRIVATPORTER


INDUSTRIPORTER


SKYVEPORTER


PORTÅPNER


LABANK / RETRO


DESIGNPORTER


TOFLØYET DØR


RESERVEDELER TIL ALLE TYPER GARASJEPORTER


NYHETER OG OPPDATERINGER:

HOVEDLEVERANDØRER:

Klikk på logoen for å komme inn på nettsiden deres.